▪️جلسه شورای آردونان شهرستان به ریاست بهروز شهابی‌زاد فرماندار اردکان برگزار شد.
 
▪️بهروز شهابی‌زاد:
▫️تخصیص آرد شهرستان کم نشده و متناسب با جمعیت فعلی در شهرها و روستاها در حال تأمین و توزیع است.
 
▫️با توجه به ابلاغ قیمت جدید استانی نان از اول آذرماه، برای حفظ کیفیت پخت نانوایی‌ها، وزن چانه‌ها و به همان نسبت قیمت نان افزایش یافته است.
 
▫️فروش نان با آرد یارانه‌ای در هر مغازه‌ای به‌جز نانوایی‌ها ممنوع شده است و فقط نان پخت‌شده با آرد نوع دو (نیمه‌یارانه‌ای) می‌تواند در فروشگاه‌ها به فروش برسد.
 
▫️تصمیماتی درخصوص فعالیت نانوایی‌ها در روزهای تعطیل گرفته شده تا نان مردم بهتر تأمین شود.
 
▫️سرانه آرد در روستاها همانند گذشته تأمین شده و با توافق شوراهای روستایی، ساعت پخت آن‌ها تعیین، ابلاغ و نظارت می‌شود.
 
▫️نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها و گشت‌های صنفی و تعزیراتی تشدید می‌شود.
 


دانلود فیلم