به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان، مصطفی پوردهقان صبح امروز با حضور در چند مرکز اسکان و ارائه خدمات به مسافرین نورزوی از نزدیک به بررسی وضعیت در نظر گرفته شده برای میزبانی از مسافران نوروزی پرداخت.
 
 

01-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir-1.JPG 02-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 03-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 04-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 05-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 06-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 07-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 08-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 09-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 10-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG 11-هادی‌مقیمی_Ardakan.gov.ir.JPG