به همت روابط عمومي فرمانداري اردكان
مشاور و مسوول روابط عمومي استانداري گفت:وظيفه روابط عمومي ها در ادارت فقط نصب پارچه نمي باشد بلكه هنر پرورش ارتباطات مي باشند.
"عبدالمجيد قائم محمدي":در اولين نشست مشترك روابط عمومي هاي فرمانداري استان يزد و شهرستان اردكان در محل فرمانداري با حضور سرپرست معاونت فرمانداري و جمعي از اصحاب رسانه و روابط عمومي ها،بيان داشت:روابط عمومي ها در حرص علف هرز دروغ ،شايعه پراكني كه ايجاد بدبيني در جامعه مي كند بايد عملكرد خوبي داشته تا بتوانند اميد ونشاط را جامعه به وجود بياورند.
وي اظهار داشت:نقش مهم روابط عمومي در ادارت ايجاد دوستي و همدلي بين كارمند و مديريت است و نيز هر اداره اي كه از بركت وجايگاه ان آگاه شد كاملتر وبهتر مي تواند خدمات خود ا به مردم عرضه دارد.
وي اشاره نمود:با استمرار اين چنين جلسات مي توان فعاليت اين عرصه نمايان تر وجايگاه آن مشخص تر مي شود.
در ادامه اين نشست سرپرست معاونت فرمانداري گفت:روابط عمومي به عنوان چشم وگوش اداره ها است و بايستي خدامحوري و ولايت مداري را در نظر بگيرند.
"حسين اسماعيلي "به بيان نقش مهم مسوولان روابط عمومي پرداخت كه شامل: دادن اطلاعات درست و صحيح به دور از هر گونه خط سياسي كه خود باعث ايجاد تصميم گيري هاي غلط مي شود .
وي تاكيد نمود:مديران هر اداره بايستي از روابط عمومي به عنوان مشاوره در برنامه ريزي ها بهره ببرند.
"اسماعيلي"اظهار داشت:يك روابط عمومي خوب بايستي داراي خلاقيت و نواوري باشد وبه عنوان لايه زيرين عمل نمايد.
مسوول دفتر امام جمعه نيز با اشاره به آيه آل عمران جايگاه روابط عمومي در اجتماع ،دو چندان مي نمايد.
"حجت الاسلام طالب پور"بيان داشت:انسان مدني به طبع است و در اجتماع رشد وتعالي مي يابد و در صورت ارتبا ط با خدا ،خود ،ديگران و طبيعت به هدف اصليش مي رسد.
وي تاكيد نمود:روابط عمومي ها نبايد از انديشه هاي غربي و غير اسلامي تقليد نمايند و با يك نگاه اسلامي مي توانند يك نهضت قراني را به وجود آورند.
وي خواستار ايجاد وحدت ويگانگي در مسوولين روابط عمومي ها شد وافزود:اين قشر بايد نتيجه عملكرد مديران را به طور شفاف اطلاع مردم برسانند.
وي عنوان نمود: براي اصلاح و حل مشكلات روابط عمومي ها در شهرستان بايد يك حركت بسيجي و جهادي داشته تا جايگاه و نياز ها ي انان مشخص شود.

در پايان اين نشست ازروابط عمومي فرماندار اردكان و تفت كه به عنوان برترين مطرح و جوايزي به روابط عمومي هاي ديگر اهدا شد