فرماندار اردکان اعلام کرد:

فرماندار اردکان گفت: ۵۶ درصد از مردم اردکان در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت کردند.