صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان اردکان برگزار شد

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با حضور جمعی از مسئولین شهرستان، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در اردکان برگزار شد.