نشست آموزشی سامانه سدف برگزار شد

نشست آموزشی سامانه سدف در خصوص ثبت و درخواست سهمیه سوخت صنایع و معادن در محل سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اداره صمت شهرستان برگزار شد.

در این نشست مواردی از جمله نحوء درخواست اولیه واحدها، مراحل تائید و در نهایت حمل سوخت مورد بازبینی قرار گرفت.
در ادامه این نشست مدعوین با پرسش و پاسخ از کارشناسان مربوطه ابهامات خود را مطرح و همفکری لازم صورت پذیرفت.