قدردانی از زحمتکشان شهرداری احمدآباد به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان اردکان و شهر احمدآباد از کارگران زحمتکش شهرداری احمدآباد تجليل شد .