به گفته شهردار اردكان
شهردار اردكان گفت: عمليات تعمير و مرمت آسياب آبي دروازه سيف اردكان در ميسر گردشگري بافت قديم آغاز شد.
"ابوالفضل وكيلي " بيان داشت:اين آسياب آبي كه در دهه هاي اخير در زير خاك مدفون شده بود به عنوان اولين آسياب آبي اين شهرستان است.
وكيلي افزود:شهرداري اردكان براي احياي اين مجموعه شامل خاك برداي به حجم 370 متر مكعب ،پي بري ،استحكام و بند كشي پايه هاي ،تعمير سقف ،اجراي نور پردازي و نصب تاسيسات برقي و آبي بالغ بر 1 ميليارد ريال هزينه نموده است.
وي اظهار داشت:اين آسياب با وي‍‍ژگي هاي معماري دوران قاجاريه مي باشدو در گذشته با آب قنات مورتين به گردش در مي آمده است.
وكيلي گفت: پس از تعمير و مرمت علاوه بر ثبت در فهرست ملي و به مجموعه گردشگري تبديل خواهد شد.
در گذشته آرد مورد نياز مردم از طريق 10 آسياب آبي تامين مي شده كه در گذر روز گار به كلي تخريب شده اند و يا در زير خروارها خاك مدفون شده اند.