دیدار فرماندار اردکان با سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

حسین سبزواری فرماندار شهرستان اردکان صبح امروز با حضور در فرمانداری ویژه کاشان با حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان دیدار و در خصوص پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دو شهرستان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.