حسین سبزواری فرماندار اردکان در جمع مردم روستای ترک آباد

به احترام نظر مردم پست ۶۳ کیلو ولتی ترک آباد را متوقف نموده ام.

فرماندار اردکان گفت: احترام به نظر مردم و اعتراض آن‌ها مبنی بر راه اندازی پست ۶۳کیلو ولتی ترک آباد را متوقف نموده ام با آنکه این پروژه مشکل خاصی ندارد.

حسین سبزواری فرماندار اردکان در جمع مردم روستای ترک آباد افزود : این پروژه در سال ۱۴۰۰ آغاز شده و استعلام های لازم در تمام بخش‌ها صورت گرفته و مورد تایید است.
وی اضافه کرد: بارها مدیران استان یزد به اینجانب اعلام نموده اند که غرب اردکان و‌ بویژه ترک اباد با مشکل برق روبرو خواهد شد ولی با توجه به اصرار مردم مبنی بر توقف پروژه به نظر مردم احترام گذاشتیم.

فرماندار اردکان اظهار داشت: حکومت ما جمهوری است و نظر جمعی برایمان مهم است و از اهالی مطلع منطقه و کارشناسان حوزه برق و سلامت میخواهم که با تبیین ضرورت ایجاد پست برق، افکار عمومی را روشن و توجیه نموده تا این پروژه به جریان بیفتد.

سبزواری تاکید کرد : توجه به نظرات مردم و اهمیت رعایت اراده عمومی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه برق در این منطقه نمونه‌ای از روش‌های دموکراتیک در اعتنای به ارزش‌های جمعی است که در جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند می‌دانند.