رئیس ستاد انتخابات شهرستان اردکان: اردکان برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آماده است.

برگزاری جلسات کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان

 برگزاری جلسات کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان

در این جلسه که به ریاست رقیه کرمانیان رئیس ستاد انتخابات شهرستان برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت تجهیزات شعب در مدارس و سایر اماکن اخذ رأی بحث و تبادل نظر شد.

رئیس ستاد انتخابات اردکان در حاشیه این جلسه گفت: با توجه به انتخابات اسفند و عملکرد بسیارخوب شهرستان اردکان در برگزاری آن انتخابات، شرایط برای برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری فراهم هست و اعضا از آمادگی کامل برای ثبت یک انتخابات باشکوه برخوردار هستند.