با حضور تعدادی از مسئولین صورت گرفت

بدرقه‌ی کاروان حجاج بیت الله الحرام شهرستان اردکان


گزارش تصویری از بدرقه‌ی کاروان حجاج بیت الله الحرام شهرستان اردکان