بازدید استاندار یزد از گروه کارخانجات شیشه اردکان

بازدید استاندار یزد از گروه کارخانجات شیشه اردکان/ قدردانی از کارآفرینی و تقویت بنیه تولید داخلی؛ با تاکید بر رعایت ملاحظات زیست محیطی

 دکتر مهران فاطمی پیرو سلسله بازدید‌های پنجشنبه‌های خود از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از بخش‌های مختلف گروه کارخانجات شیشه اردکان بازدید کرد.
 

استاندار یزد در جریان این بازدید ضمن قدردانی از کارآفرینی و تقویت بنیه تولید داخلی، بر رعایت ملاحظات زیست محیطی تاکید کرد.