حسین سبزواری فرماندار اردکان در نشستی با معاون برنامه و بودجه شرکت توزیع برق استان یزد گفت:

اعتبارات مناسبی برای تامین برق شهرستان اردکان در نظر گرفته شود

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان، حسین سبزواری در نشستی با معاون برنامه و بودجه شرکت توزیع برق استان یزد افزود: اردکان شهری صنعتی، که با روستاهای پراکنده و وسعت زیاد روبرو است و از طرفی جمعیت آن رو به افزایش می‌باشد.

 

وی با بیان اینکه در بسیاری از پروژه‌های بزرگ توزیع برق، تضمین مالی به عنوان یک ابزار اطمینان از پایداری و پیشرفت پروژه استفاده می‌شود تصریح کرد:  

با توجه به ویژگی‌های صنعتی، جمعیت رو به افزایش و وسعت زیاد اردکان، اعتبارات فعلی برای تامین برق کافی نیست، برای اطمینان از تامین برق، نیازمندی‌های رو به افزایش شهرستان، نیاز به افزایش اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتر باشد، این اقدامات می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات برق و تامین نیازهای روزافزون کمک کند.

 فرماندار اظهار داشت: نیز این اقدامات می‌تواند به توسعه اقتصادی اردکان کمک کرده و به رشد و توسعه پایدار این منطقه استعانت نماید .

 سبزواری برخی از کمبود‌های منابع اعتباری در این شهرستان را برشمرد و اظهار امیدواری کرد با تخصیص منابع مناسب بتوان تمامی مشکلات زیرساختی برق را در اردکان برطرف کرد و نیاز برق توسعه را در سال‌های آینده فراهم کرد.

 

روابط‌عمومی‌فرمانداری‌شهرستان‌اردکان