تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر احمدآباد به مناسبت روز شوراها

 به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها و همچنین کسب رتبه شورای برتر از بین شوراهای استان با حضور  جمعی از مسؤولین شهرستان اردکان و رئیس شورای استان، از زحمات اعضای شورای اسلامی شهر احمدآباد تقدیر و تجلیل شد