فرماندار اردکان در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی:
فرماندار اردکان در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان به‌مناسبت هفته ناجا گفت: بالاترین سرمایه نیروی انتظامی پشتوانه مردمی است و اگر این سرمایه از دست برود، قابل جبران نخواهد بود.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان بهروز شهابی‌زاد با تبریک هفته ناجا گفت: نیروی انتظامی در دنیای امروز باید برای رفع نیازهای خود از ظرفیت‌های نخبگان استفاده کند.
 
وی با اشاره به تحولات در فضاها و توسعه فضای مجازی بیان داشت: ناجا وظیفه دارد با شناخت این فضا از افزایش آسیب‌ها جلوگیری و در جهت افزایش امنیت جامعه بهره ببرد.
 
فرماندار اردکان با تشریح وضعیت شهرستان و استان تصریح کرد: با وجود مهاجرین و اتباع و شرایط ویژه جغرافیایی شهرستان و... نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت بسیار پررنگ است.
 
وی مهاجرت ناشی از بیکاری در استان‌های دیگر را یکی از مسائل مبتلابه شهرستان عنوان کرد و گفت: از آن‌جاکه مهاجران به سختی می‌توانند خود را با شرایط اجتماعی منطقه سازگار کنند؛ ممکن است شهرستان دچار تبعات زیادی بشود.
 

NAJAsbhgh_980715_001.JPG NAJAsbhgh_980715_002.JPG NAJAsbhgh_980715_003.JPG NAJAsbhgh_980715_004.JPG NAJAsbhgh_980715_005.JPG NAJAsbhgh_980715_006.JPG NAJAsbhgh_980715_007.JPG NAJAsbhgh_980715_008.JPG NAJAsbhgh_980715_009.JPG NAJAsbhgh_980715_010.JPG NAJAsbhgh_980715_011.JPG NAJAsbhgh_980715_012.JPG NAJAsbhgh_980715_013.JPG NAJAsbhgh_980715_014.JPG NAJAsbhgh_980715_015.JPG NAJAsbhgh_980715_016.JPG NAJAsbhgh_980715_017.JPG
بله