از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان انجام شد:

طی حکمی از سوی اسدی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ماشاءالله حکیمی به سمت سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، همچنین منوچهر اسدی در حکمی جداگانه، محمدرضا حبیبی رئیس امور حسابرسی مالیاتی اردکان را به عنوان سرپرست امور اداری شهرستان منصوب کرده است.

 

پیش از این، رجبعلی کریمی مسئولیت ریاست اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان را برعهده داشته است.