فرماندار اردکان:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز در نشستی که با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی،رییس و معاونین آموزش و پرورش اردکان در محل این اداره برگزار شد درخصوص طرح هوشمند سازی کلیه مدارس شهرستان بحث و تبادل نظر گردید .

     رییس آموزش و پرورش اردکان هدف از برگزاری این جلسه را جلب حمایت مسئولین برای اجرای طرح هوشمند سازی مدارس عنوان کرد و گفت :اجرای این طرح مفید باعث همگامی دانش آموزان با فن آوریهای نوین اطلاعات خواهد بود و از جدیدترین سیستمهای ارتباطی و رایانه ای برای افزایش ظرفیت آموزشها و ارتقا وضعیت دانش آموزان استفاده خواهد شد.

     "اکبر نوریان"با اشاره به اجرای مقدماتی این طرح در چند مدرسه محدود شهرستان گفت:با توجه به پتانسیل بالای دانش آموزان اردکانی در شهر و روستا این امکانات باید به تمامی مدارس توسعه پیدا کند به گونه ای که در هر مدرسه شهری و روستایی حتی المقدور یک کلاس هوشمند داشته باشیم .

     فرماندار اردکان در این جلسه با اعلام حمایت و مساعدت از طرح هوشمند سازی مدارس گفت:آموزش و پرورش بستر توسعه همه جانبه شهرستان است و اجرای طرح هوشمند سازی تضمین توسعه آتی توسط آینده سازان ماست .

     "احمد کمالی "هوشمند سازی مدارس را گامی موثر در مسیربه روز رسانی اطلاعات دانش اموزان و استفاده از علوم روز در آموزشها دانست وگفت:اجرای این طرح بخشی از تحول نوین در نظام آموزشی است وحمایت مالی برای اجرای هرچه بهتر این طرح در دستور کار جدی فرمانداری اردکان است .

     گفتنی است درحال حاضر هوشمند سازی در تعداد 5مدرسه اردکان در حال اجراست و انتظار می رود تا پایان سال در هر مدرسه شهرستان حتی الامکان یک کلاس هوشمند تاسیس شود .