بازدید از اداره دارایی- پیگیری تسریع در روند ساخت استخر کارگران وزورخانه فرخنده در

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،صبح امروز "احمد کمالی "در بازدید از اداره دارایی شعبه اردکان با در جریان قرار گرفتن روند تسلیم اظهار نامه های مالیاتی توسط مودیان و استماع گزارش رییس دارایی اردکان در این خصوص به ارائه اظهار نامه مالیاتی توسط مودیان در فرصت باقی مانده تاکید ورزید .

     فرماندار اردکان با این بیان که تاخیر در ارائه اظهار نامه مالیاتی علاوه بر لغو معافیت پایه مالیاتی مشمول جریمه نیز خواهد گردیداز کلیه اصناف ،مغازه داران،شرکتهای خصوصی و صاحبان وسایل نقلیه عمومی خواست تا در فرصت باقیمانده اظهار نامه خود را تحویل اداره امور مالیاتی شهرستان نمایند .

     وی همچنین در خصوص پیگیری احداث ساختمان جدید اداره دارایی در محل مجتمع ادارات اردکان قول مساعد داد.

     فرماندار اردکان در ادامه بازدید امروز از محل زورخانه در حال احداث فرخنده و استخر شنای مجموعه کارگران نیز دیدن کرد و با تاکید بر لزوم توسعه فضاهای ورزشی خصوصا برای مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه خواستار تسریع در اتمام این دو پروژه ورزشی در محله دیلم اردکان ودرمجموعه ورزشی کارگران گردید.