زیر گذر ،روی گذر افتتاح

از باغ بپرسید که گل یعنی چه، از مست بپرسید که مل یعنی چه؟

                                         هنگام عبور از گذرگاه بهار،از رود بپرسید که پل یعنی چه ؟        

این کویر است که سالیان دراز دست خویش به نشانه قنوت به سمت آسمان برافراشته ؛ براعکس از مسعود نوریان ی رفع عطش لبهایش، امتداد قنات را پیموده وبرای رسیدن به مناعت ووالایی گامی با پای افزار عشق به سمت قناعت برداشته است.

بار دیگر تفسیر قنات و قنوت و قناعت در دستان تلاشی عینیت می یابد که برای توسعه اردکان، پاره تن کویر،به سمت آبادانی پل زده وفاصله قدمهای خدمت را به هم نزدیک و نزدیکتر ساخته اند.

دستانی که در ادای دین وو وظیفه ید طولای عشقند ،در گذر پیوند وصال، پل می شوند و بر چهره تفتیده کویر گلی به جمال .

روایت این خدمت با همت مضاعف آغاز شده ،تدبیر عالمانه در کالبد کوشش مردانه شکل گرفته تابار دیگر پیروزی عظیم در جبهه جهاد اقتصادی محقق گردد .

شهرستان اردکان اینبار وجهه همت مردمان سختکوش خود را در ساخت و افتتاح بزرگترین پروژه زیر گذر استان یزد با نام مقدس شهدا به نمایش گذاشته است ومی رود تا با بهره برداری از این طرح عمرانی بی نظیر در راستای تحقق شعار ما می توانیم گامی بزرگ به سمت اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت مهر و عدالت برداشته باشد .

ساخت واحداث پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای شهرستان اردکان در کمتر از 2سال گواه صادق بر اهتمام مسئولانی است که دست در دست هم آبادانی را اندیشه نموده وخدمت را پیشه خود ساخته اند .

امید که این تلاش ،گذرگاهی باشد برای اتصال قلبهایی که به عشق میهن می تپند ویادگاری سترگ از نام پرآوازه ایران و ایرانی در ذهن کویر باقی گذارد .