"محمدرضابهجتی"گفت:هدف از برپایی این نمایشگاه ،تامین اقلام مورد نیاز مردم به مناسبت بازگشایی مدارس می باشد.
وی گفت: در این نمایشگاه جنس های تنظیم بازار از قبیل: مواد غذایی ،کیف ،کفش ،پوشاک ،لوازم تحریردر قالب 90 غرفه عرضه شده است.
وی اظهار داشت:همچنین این اجناس ده درصد ارزان تر از قیمت بیرون می باشد و نیز از تولید کننده به مصرف کننده می باشد.
وی یادآور شد:این نمایشگاه از 22 تا 31 شهریور در محل سالن شهید چمران برای بازدید عموم دایر است و بازدید کنندگان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 124 ویا به واحد بازرسی و نظارت اصناف مستقر در نمایشگاه گزارش نمایند.