با هدف مبارزه با شيوع انفولانزاي نوعA
در نشستي كه به همين منظور با حضور سر پرست مركز بهداشت ،مدير آموزش وپرورش اردكان و جمعي از كارشناسان اين دو نهاد در اداره آموزش وپرورش اردكان و جمعي از كارشناسان اين دو نهاد در اداره آموزش وپرورش اردكان تشكيل شد .در خصوص چگونگي اجراي دستور العملهاي كشوري مبارزه و پيشگيري از شيوع انفلونزاي نوع A  در اردكان بحث وتصميم گيري شد .

برگزاري دوره آموزشي نحوه پيشگيري از اين بيماري در كليه اموزشگا هها ،نصب تجهيزات بهداشتي كامل در سرويسهاي بهداشتي مدارس ،نصب پوسترهاي هشدار دهنده در كليه كلاسهاي درس ،توزيع شير وقرص اهن در برخي از مدارس و پايه ها و انعكاس به موقع مشاهده هر گونه علائم آنفلونزا در مدارس به مركز بهداشت از جمله تصميمات اين كميته در اردكان بود .
در سال تحصيلي جاري بيش از 12هزار دانش آموز در 150 آموزشگاه اردكان مشغول به تحصيل شده اند .