با همکاری کلیه ادارت و ارگانهای شهرستان اردکان

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،در جلسه هماهنگی که صبح امروز به همین منظور با حضور بخشدار مرکزی ،شهرداران عقدا و احمد آباد ،رییس اداره ارشاد و روابط عمومی ادارات سازمان تبلیغات و شهرداری اردکان در محل فرمانداری برگزار شد در خصوص هماهنگی برنامه تجلیل از خبر نگاران بمناسبت روز خبر نگار هماهنگی لازم انجام گرفت .
 

     بخشدار مرکزی در این مراسم با اشاره به اهمیت حضور خبرنگاران در چرخه اطلاع رسانی اشاره نمود و گفت :با توجه به اینکه خبر نگاران وظیفه انتشار عملکردمسئولین نظام را به دوش می کشند عملکرد این طیف از ظرافت و حساسیت ویژهای برخوردار است که بایستی مد نظر قرار گیرد .

     "کمال حلوایی "با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی شهید عرصه اطلاع رسانی و خبرنگاری و کلیه خبرنگارانی که در کل دنیا هر روز بدلیل انعکاس حقیقت به خاک و خون کشیده می شوند شغل خبرنگار را پیشه ای مقدس دانست و افزود :در شهرستان ما هرساله برنامه های پراکنده بمناسبت روز خبر نگار برگزار شده است که انتظار می رود امسال با همفکری و همکاری کلیه ارگانهای ذیربط نشست مطبوعاتی بهمراه تجلیل از خبر نگاران در یک برنامه ریزی خوب و منسجم و شایسته خبر نگاران صورت گیرد .

     رییس اداره ارشاد نیز دراین جلسه نقش خبرنگاران در اجتماع را بسیار مهم ارزیابی نمود و تجلیل از این قشر را تجلیل از حرمت قلم و فرهنگ جامعه دانست .

     "واحدیان "افزود برای تکریم از قشر زحمتکش خبر نگار تنها یک روز کافی نسیت و اگر در طول سال به اصحاب رسانه و خبر بها داده شود این برای آنها بزرگترین تجلیل خواهد بود .

     وی گفت در حال حاضر در شهرستان اردکان بیش از 60نفر خبرنگار در قالب نشریه محلی،سراسری و خبرگزاری مشغول به فعالیت می باشند .

     گفتنی است در این جلسه مقرر شد برنامه نشست مطبوعاتی و تجلیل از خبر نگاران روز سه شنبه با شرکت کلیه خبرنگاران و اصحاب رسانه و باحضور فرماندار ،بخشداران و شهرداران شهرستان ،روسای ادارات ارشاد و سازمان تبلیغات برگزار شود .