پی انتشار خبری نه چندان صحیح و غیرمنصفانه

در ابتدا ضروریست توضیحی را هر چند مختصر در رابطه با وظایف محول شده به این یگان بعد از بروز سرقت یک اثر تاریخی عنوان کنم؛ البته با اقرار به این مطلب مهم که پیشگیری مقدم بر درمان است و انشاءا... با مشارکت آحاد مردم و کلیة ارگانها و سازمانهای مربوطه درزمینه حفاظت و پاسداشت از داشته های تاریخی و فرهنگیمان شرایطی فراهم شود تا شاهد قطع شدن دست غارتگران اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور اسلامیمان باشیم.
پس از سرقت یک شئ تاریخی ـ فرهنگی ( در استان یزد عموما کتیبه ها و سنگ های تاریخی اعم از وقفنامه ها و سنگ های قبور ) بلافاصله کلیة اطلاعات و مدارک در ارتباط با شئ مذکور شامل : تصاویر، اطلاعات تاریخی و مشخصات ظاهری آن ، در فرم های مخصوص پلیس بین الملل ( اینترپول ) درج شده و از طریق نرم افزار بین المللی و آن لاینی که به همین منظور تهیه گردیده است به اطلاع پلیس بین الملل و کشورهای مد نظر و نیز یگان های حفاظت سایر استان ها و پاسگا ه های مرزی ارسال می گردد.
به موازات آن اقدامات حقوقی نیز با طرح شکایت از عامل یا عاملان سرقت تنظیم شده و به مراجع قضایی تقدیم می گردد و متعاقبا با صدور دستور دادستان محترم به پاسگاه انتظامی محل وقوع جرم؛ مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن سارق یا سارقین ، پرسنل خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی ، بخصوص پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی کار اطلاعاتی و تحقیقاتی خود را آغاز می کنند. کشف کتیبه های تاریخی مسجد چهل محراب یزد یا کشف تورات های خطی کنیسة یهودیان و ... نتیجة اقدام به موقع کلیة عوامل دخیل در پرونده به خصوص نیروی انتظامی است که جا دارد از زحمات ایشان تشکر و قدردانی شود.
اما در روند پی گیری پرونده یک سرقت ، گاه اتفاق می افتد خبرنگار یا فردی از سر دلسوزی با این یگان یا نیروی انتظامی تماس گرفته و با اصرار تقاضا می کند جهت اطلاع عموم اقدامات به عمل آمده یا نتایج آن را به وی اعلام کنند. شکی نیست اعلام برخی از اقدامات قبل از هماهنگی لازم بین یگان حفاظت و نیروی انتظامی نه تنها کمکی به دستگیری مجرمین نمی کند ؛ بلکه چه بسا نتیجة عکس داده و باعث هوشیاری آنها شده و تمام رشته های یک تیم اطلاعاتی را پنبه کند. مضاف بر اینکه دادن اطلاعات بصورت تلفنی چندان مورد اطمینان نیست .
با این همه گاهی چاره ای جز کلی گویی نیست که متاسفانه برخی از افرادی که عادت کرده اند نیمة خالی لیوان را ببینند یا می خواهند که ببینند ، آن را به حساب : سعی در بی اهمیت جلوه دادن موضوع و یا عدم پی گیری موضوع می گذارند.
در پایان این مقدمه ضمن تاکید مجدد بر اصل پیشگیری مقدم بر درمان ، آرزو می کنم با گسترش فرهنگ حفاظت از مواریث فرهنگی در بین آحاد مردم ـ به عنوان صاحبان اصلی آن ـ و مشارکت همه جانبه و بیش از پیش سایر ارگانها و سازمانهای دولتی و برطرف شدن مشکلات و موانع موجود و تجهیز یگان حفاظتی در خور نامش ، بعد از این شاهد سرقت آثار تاریخی در هیچ کجای کشور نباشیم.
از دیگر اقدامات مفیدی که در زمینة پیشگیری از وقوع جرم در حیطة میراث فرهنگی در سالهای اخیر با پشتیبانی بی دریغ ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و توسط این یگان صورت گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ـ تشکیل انجمن های میراث فرهنگی در سرتاسر استان ؛ به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به ارزشهای نهان و آشکار مواریث فرهنگی و ضرورت و اهمیت حفظ و حراست از داشته های تاریخی فرهنگی و استفاده از توان سرشار و بالقوة نیروهای مردمی در امر حفاظت. شایان ذکر است تاکنون بالغ بر 112 انجمن و با عضویت 962 نفر در سرتاسر استان تشکیل گردیده که برای 506 نفر از ایشان کارت عضویت صادر شده است.
ـ تدوین اساسنامه و تشکیل انجمن های میراث فرهنگی محلات قدیمی یزد به منظور جلب مشارکت اهالی محترم محلات قدیمی و استفاده از نقش هدایتگر و نفوذ بزرگان ، معتمدین و روحانیون محلات در امر حفاظت از بافت های تاریخی و نیز جلوگیری از کوچ بی رویة افراد بومی محل به سایر نقاط تازه ساز شهر.
ـ شناسایی صدها مورد اثر یا بنای در معرض خطردر سطح استان.
ـ جمع آوری آثار تاریخی منقول در معرض سرقت و انتقال آن به اماکن تحت نظر و تهیه و ساخت مولاژ آثار مذکور و نصب آن در جای اصلی . البته این سازمان نیز بر این باور است هر اثر تاریخی فرهنگی در محیط اصلی یا خاستگاه خود هویت پیدا می کند و با تمام تلاش سعی بر این دارد که تا حد ممکن شرایط حفاظتی را در محل برای آثار تاریخی فراهم آورد؛ اما گاهی به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار در جای جای این خاک غنی و فرهنگ خیز چاره ای جز انتقال آثار به اماکن تحت حفاظت نیست.
اما درخصوص خبر مندرج با آن عنوان غیرمنصفانه و تهمت های روا داشته شده در سایت یزد فردا:
راستش قصدم پاسخ دادن به راوی خبر ـ که با این حقیر تلفنی صحبت کرده ودر حقیقت خبر تنظیم شده ما حصل گفتگوی سه چهار دقیقه ای با ایشان است ـ نیست. چون به چند دلیل وی را فردی امین و راستگو نمی دانم.
یکی به خاطر تهمت ناجوانمردانه و نقل قول مضحکی است که به اینجانب نسبت داده. اینکه سارقین آثار تاریخی در ساعات اداری باید اقدام و فعالیت کنند، که آن را به قضاوت خود مردم وا می گذارم.
دوم اینکه یکی از شرایط مهم خبرنگاری یا نقل قول صحبت دیگران خاصه مسئولین ، صداقت و امانتداری است. این را نه به عنوان مسئول یگان حفاظت که به عنوان فردی که نزدیک به بیست سال در کار نوشتن است و افتخار تشکیل اولین انجمن نویسندگان را در حوزة هنری یزد درکارنامه فرهنگی خود دارد ، عرض می کنم. متاسفانه ایشان با حذف یا عدم بیان عمدی اقدامات یگان حفاظت در اردکان و میبد مبنی بر جمع آوری کتیبه ها و سنگ نوشته های در معرض سرقت که با همکاری و همیاری نیروی انتظامی و مساعدتهای لازم جناب سرهنگ میرجلیلی و جناب سرهنگ طالب پور،
فرماندهان محترم انتظامی شهرستان میبد و اردکان انجام شده یا در حال اجراست ، به زعم خود تلاش نموده بی خیالی مسئولین میراث فرهنگی را به نهایت برساند.


درخصوص عدم دسترسی اینجانب در ساعات غیراداری به دلیل مشکلات شخصی نیز ضمن اعلام مجدد شمارة 6202777 ، شماره تلفن شبانه روزی مرکز پیام این یگان و تاکید این مطلب که این مرکز در هر ساعت از شبانه روز آمادة دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با میراث فرهنگی از سوی مردم آگاه و فهیم استان و نیز انجمن های مختلف دوستدار میراث فرهنگی می باشد، توضیحی را ضروری می دانم. متاسفانه راوی خبر در این مورد نیز گزینشی عمل کرده و آن را به دلخواه خود تنظیم نموده است. اما حقیقت این است که ابتدا ایشان از بنده سئوال نمود چرا شب یلدا در مراسم شب چله ای که از طرف یکی از انجمن ها در یکی از هتلهای یزد برگزار شد، شرکت نکردید؟ و بنده پاسخ دادم به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی برایم مقدور نبود و اینکه اصولا ترجیح می دهم در چنین مراسمی طبق سنت دیرین در منزل بزرگ خاندان باشم و...
علی ایحال نحوة نگارش و انشاء بیان خبر خود گواه خوبی است از بضاعت ناچیز معلومات راوی که قضاوت دربارة آن را بر عهدة مردم فهیم و قدرشناسمان می گذارم.
نکتة آخر اینکه : فردایی بودن یا نگاه به افق فردا و فرداها داشتن نکوست ؛ مادامی که دیروزمان را فراموش نکرده، بر آن قدر گذاریم و با توجه به جایگاه و بضاعت امروزمان و فراهم آوردن زاد و توشة فردای آخرتمان ، در صراط مستقیم گام در مسیر فردا بگذاریم. فردایی سراسر نور، پاکی ، صداقت ، معرفت و .... خدا ... انشاءا...