✅ حضور "میرحسینی" سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردکان در جشنواره تجربه محور خشت و مهر در محل مازاری سنایی

جشنواره تجربه محور خشت و مهر

✅ "میرحسینی" سرپرست معاونت هماهنگی  امور عمرانی فرمانداری اردکان در جشنواره تجربه محور خشت و مهر در محل مازاری سنایی اردکان بازدید کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی فرمانداری اردکان جشنواره تجربه محور خشت و مهر را فرصتی برای ایجاد پویایی و شادابی در دانش آموزان دانست و گفت: این که کودکان امروز بدانند که نسل گذشته با چه ابزاری خانه های خود را می ساختند و برای آن چه تلاشی می کردند از دیگر مولفه های خاص این جشنواره است.