سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامي
سرپرست  اداره فرهنگ وارشاد اسلامي گفت:تنها سينما شهر تطيل است ولي با حمايت جدي مسوولان اميدواريم شاهد افتتاح و راه اندازي آن باشيم.
به گزارش روز سه شنبه ،"فريده حائري "در گفتگو با ايرنا بيان داشت:عدم استقبال شهروندان ،بديهاي معوقه و عدم حمايت مادي از سوي مسوولين از جمله علل عمده تعطيلي سينما مي باشد.
"حائري "اشاره نمود:در حال حاضر با اختصاص يك صد ميليون تومان (50 ميليون تومان از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و 50ميليون تومان از منابع شهرستان )و با پيگيري مستمر فرماندار در حال بازسازي ، تعمير و تجهيز سينما آزادي هستيم .
وي ادامه داد:همانگونه كه مستحضريد سينما در چند دور به تعطيلي كشيده شده و در سال 79 پس از يك دوره تعطيلي چند ساله توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اردكان افتتاح مجدد شد كه با استقبال بي نظير مردم اردكان و ميبد همراه بود ولي رفته رفته همانند كليه سينماهاي كشور با ركود مواجه و نتيجتا به تعطيلي دوباره منجر شد.
وي افزود:اميدواريم با راه اندازي دوباره اين سينما و باحمايت مسوولان و تهيه فيلم هاي مناسب توسط مديريت سينما و استقبال مردم بتوانيم شاهد فعاليت و رونق چشمگير آن باشيم.
اين سينما در سال 71 افتتاح و در سال 76 تعطيل شده و در سال 79راه اندازي مجدد و در سال 82 باز تعطيل شده است.