در نشست مهندسين طرح توسعه شهرستان اردكان با مدير عامل كارخانجات شيشه اردكان مطرح شد

 

    به گزارش روابط عمومي فرمانداري اردکان روز گذشته مهندسين طرح توسعه شهرستان اردكان به اتفاق كارشناس صنايع فرمانداري ضمن بازديد از بخش هاي مختلف اين واحد صنعتي بزرگ با مدير عامل اين پروژه ديدار و گفتگو نمودند .
  در اين جلسه به پيشنهاد محققين طرح توسعه اردكان تأسيس دانشگاه تخصصي شيشه با توجه به ضرورت تربيت افراد نخبه و متخصص براي فعاليت در اين واحد صنعتي در چشم انداز آتي مد نظر قرار گرفت كه مدير عامل كارخانه اين مهم را از اهداف بلند مدت پروژه دانست و افزود قطعاً با عنايت به پيشرفت روز افزون تكنولوژي و ظهور فن آوري هاي جديد در عرصه توليد شيشه و همچنين تنوع بالاي توليدات لازم است نيروهايي كه در اين كارخانجات و صنايع پايين دست آن مشغول بكار هستند از علم و تكنولوژي روز بهره بگيرند كه براي تأسيس اين مركز دانشگاهي مكان مناسبي در نظر گرفته شده است كه پس از افتتاح كارخانه مي توان بعنوان يكي از موضوعات مهم در دستور كار قرار گيرد .

   "محمود عزيزيان" در خصوص ايجاد شهرك صنعتي ، صنايع پايين دستي شيشه نيز افزود با ايجاد اين شهرك صنعتي با ظرفيت هايي كه در توليد شيشه در اردكان وجود دارد مي توان آينده شهرستان اردكان را بعنوان يكي از قطب هاي شيشه دنيا مطرح نمود .
   مدير عامل پروژه در دست احداث شيشه اردكان مهمترين معظل پيش روي اين كارخانه و تعويق در زمان افتتاح آن را كمبود آب دانست و گفت : در حال حاضر نياز اين واحد صنعتي براي آغاز توليد 16 ليتر در ثانيه مي باشد كه تنها بخش كوچكي از آن با خريد يك حلقه چاه تأمين گرديده و براي ما بقي ميزان آب مورد نياز بايستي از سوي مسئولين آب منطقه اي استان با عنايت بيشتر موضوع پيگيري شود .
  گفتني است كارخانجات شيشه اردكان پس از بهره برداري با توليد 900 تن شيشه بصورت روزانه يكي از بزرگترين واحدهاي توليدي خاورميانه در توليد شيشه  در بخش خصوصی مي باشد كه تعداد 1200 نفر را بصورت مستقيم و غيرمستقيم بكار خواهد گرفت .