با حضور استاندار یزد

با حضور استاندار یزد، سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین استان و شهرستان در بخش خرانق

بازدید از مجتمع پرورش دام سبک ساغند و بررسی مسائل این مجموعه