بهروز شهابی‌زاد تشریح می‌کند:
فرماندار اردکان در آستانه فصل گرما، اقدامات انجام‌شده در راستای تأمین آب در فصل گرم سال و نیز جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ در ایستگاه‌های برداشت آب در اردکان را تشریح کرد. مهم‌ترین سخنان فرماندار اردکان در ذیل می‌آید:
 
▫️هر ساله در ماه‌های اسفند و فروردین افزایش مصرف آب را در شهرستان داشته‌ایم
▫️امسال به‌خاطر شرایط کووید ۱۹، بیش از ۳۰ درصد افزایش مصرف معمول آب را شاهد بوده‌ایم
▫️به‌دلیل شرایط جغرافیایی، کیفیت آب اردکان پایین است و از اواخر اردی‌بهشت شوری آب مشهود بود
▫️در سال جاری، پیش از فرارسیدن فصل گرم سال، جلساتی را برای تأمین آب و نیز رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ برگزار کردیم
▫️برای جلوگیری از انتقال بیماری از طریق جایگاه‌ها، شیرهای برداشت پرمراجعه شامل میدان آزادی و اداره آبفا به‌ترتیب به‌صورت پدالی و مجهز به چشم الکترونیکی درخواهند آمد
▫️لوله‌گذاری جایگاه‌های برداشت برای امکان رعایت فاصله فیزیکی توسعه خواهند یافت
 
▫️کرونا علی‌رغم کنترل مناسب در شهرستان همچنان تمام‌شده نیست و رعایت موارد بهداشتی ضروری است
 


Download فیلم