با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اردکان

نشست طرح سامانه خانواده در اردکان برگزار شد.

 

 نشست طرح سامانه خانواده به ریاست کرمانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اردکان و با حضور  رحیمی نسب مدیر اجرایی طرح سامانه خانواده استان یزد در سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان برگزار شد.

در این نشست در خصوص عملیاتی شدن طرح و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته‌ها بحث و گفت‌وگو و تبادل نظر شد.