در راستای برگزاری انتخابات سالم

نشست آموزشی راه های مقابله با تخلیه تلفنی در اردکان برگزار شد.

 

نشست آموزشی راه‌های مقابله با تخلیه تلفنی با حضور اعضای ستاد انتخابات، هیئت اجرایی و نظارت و روسای ادارات شهرستان در سالن آمفی تئاتر مرحوم سنایی برگزار شد.