بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اردکان از انتخابات شورای دانش آموزی


رقیه کرمانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اردکان با حضور در آموزشگاه چهارده معصوم(ع) از فرایند انتخابات شورای دانش آموزی بازدید کرد .

 

رقیه کرمانیان در این بازدید با اشاره به اهمیت دموکراسی و نقش آفرینی جامعه در سرنوشت کشور گفت: انتخابات در هر کشوری بسیار مهم است و امروز شما با شرکت در انتخابات شورای مدرسه بر بهتر شدن وضعیت مدرسه خود تاکید می کنید و ما وعموم مردم با حضور در انتخابات اسفندماه بر سرنوشت کشورمان می توانیم تاثیر گذار باشیم.