آئین تجلیل از دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان

 

 در مراسمی و با حضور جمعی از مسئولین، از دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر شهرستان اردکان در سال تحصیلی ١۴٠٢ - ١۴٠١ و همچنین از رتبه‌های برتر المپیاد شاهد و ایثارگر تجلیل شد.