دهيار خرانق"با بيان اينكه اين پارك شامل 4 الاچيق ،سكوهاي استراحت ،آبنما و روشنايي است افزود: 5 هزار و 600 متر مربع فضاي ان است كه با يك ميليارد و چهار صد ميليون ريال ،اعتبار ساخته شده و مسوولان استان و شهرستان در سفر به بخش خرانق از روند ساماندهي روستايي اين بخش بازديد نمودند.
"حيدرپور افزود: هم اكنون پارك ايت ا... خاتمي با 50 درصد پيشرفت فيزيكي در دست اجراست و براي اجراي اين طرح نيز 700 ميليون اعتبار از اعتبارات دهياري خرانق اختصاص يافته است.
همچنين در اين مراسم تابش در جمع اعضاي شورا روستاهاي بخش خرانق حضور يافت و نسبت به رفع مشكلات و تنگناهاي اين روستاها اقدام نمود و در مواردي با مذاكره تلفني با مسوولان كشوري پيگيري حل مشكلات اين بخش نمود.