به گزارش روز سه شنبه ايرنا سرهنگ "علي محمد زراعي" در همايش يک روزه "هفته بدون مواد مخدر" در اردکان افزود: مي توان مواد مخدر را پر سود ترين تجارت غير قانوني جهان برشمرد.
وي گفت: با ورود توام مواد سنتي و صنعتي روبرو هستيم که هم خطر اعتياد آن به سهولت انجام مي شود و هم طريقه مصرف آن راحت تر است.
زارعي تاکيد کرد: با وجود برنامه هاي استکبار جهاني در اين زمينه مي توان با عزم ملي و آگاهي بخشيدن به جوانان، اين معضل را حل نمود.
وي گفت: مقابله با قاچاق موادمخدر نياز به تدابير حقوقي،انتظامي و درماني دارد.
سرپرست مرکز بهداشت اردکان هم از اعتياد به عنوان يک معضل اجتماعي در دنيا ياد کرد و گفت: متاسفانه شيوع اعتياد در کشورهاي توسعه نيافته آسيايي جنوب شرقي و از جمله ايران بسيار بالاست.
"اعلايي" بر استفاده از برنامه هاي کاهش آسيب هاي اجتماعي در کشور تاکيد کرد و گفت: برنامه مبارزه با مواد مخدر از آن جهت که ريشه در تمايلات افراد دارد کاري بسيار دشوار است.
" اعلايي" اعتياد را يکي مهمترين مشکلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي جامعه دانست که اثرات آن در هر سه مورد مشهود است و علاوه بر آن اخلاق و ارزشها را نيز زير سوال مي برد و اين مساله در کشورهايي که داراي اعتياد وسيع تري هستند نيز مشهود است.
وي اعتياد را مهمترين ابزار کار آمد و موثر در دست سلطه جويان دانست که از اين طريق کشورهاي توسعه نيافته را مورد استعمار و استثمار قرار مي دهند.
وي با اشاره به اينکه هر يک نفر معتاد مي تواند 10 نفر را در طول سال معتاد کند گفت: 65درصد از مبتلايان به ايدز از معتادين تزريقي هستند و متاسفانه زندانها در شيوع بيماري ايدز نقش بسيار مهمي داشته اند