نیایش

 
 
اطلاعيه
 
انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون
سورحجآي»
آتشي كه ساليان سال است از اجاق شياطين شرق و غرب بر جهان شعله انداخته است اين بار بر دامن مقدس كلام الهي نشست ؛ غافل از اينكه اين آتش با فرياد مسلمانان در هم آميخته و دامن پليد
ابر نكبتان را خواهد سوزاند .
ملت شهيدپرور اردكان همپاي مسلمين ايران و جهان با محكوم نمودن عمل پليد قرآن سوزي فرياد انزجار و تنفر خود را بار ديگر از عاملين اين هتاكي اعلام مي دارند و با شركت در
راهپيمايي بزرگ اعتراض به هتك حرمت قرآنقدرت اسلام را به رخ خواهند كشيد .
زمان راهپيمايي : سه شنبه مورخ 23/6/89 ساعت 5 بعدازظهر
 
مسيرراهپيمايي : ازحوزه علميه امام صادق به سمت پارك شهر