بانی:( ؟ ) معمار:(   ؟     ) شماره ثبت ملی:10816   فدمت:صفویه   مساحت:220 مترمربع   موقوفه: دارد موقعیت:شهراحمدآباد،تقاطع بلوار امام خمینی وآیت... فکور.
شهر احمدآباد ازجهت ثبت تاریخ وپژوهش از هرحیث محروم مانده،بنابراین در منابع کمتر می توان آثار تاریخی احمدآباد یافت تا بااستفاده به آن بتوان  آثار را بهتر معرفی کرد .از جمله از این آثار ارزشمند ،مسجد جامع علیااحمدآباد است که در منابع از آن ذکری به میان نیامده است.(؟)
قدمت:سردر مسجد چنین نگاشته اند:«مسجد جامع علیاءاحمدآباد،تاریخ 1205 ه.ق مرمت 1417 ه.ق»اما کارشناس سازمان میراث فرهنگی قدمت بنا را صفویه تخمین زده است.برای اثبات یکی از این ادعاها،به زیلوهای مسجد مراجعه نمودم بر روي یکی از پرده زیلوهای مسجد چنین نگاشته اند«وقف نمود زهرا سلطان مرحوم حاج علی اکبر حاجی حسن این پرده را به مسجد جامع علیا احمدآباد سنه1035ه.ق عمل بنده گنه کار»امادر گذاشته شدن نقطه تاریخ زیلودقتی صورت نگرفته؛ بنابراین 1350و1035 می توان خواند.        
در مسجد نیز جستجویی که صورت دادم به چند زیلو برخوردم که قدمت آن به اواخر قرن سیزدهم باز مي گشت.در حاشیه یکی از زیلوها چنین نگاشته اند«وقف نمود عفت پناه مریم خانم نسبت مرحوم حاجی عزیز ا... این فرد زیلو بر مسجد جدید محله علیا،قریه احمداباد سنه1285»
وقف نامه های مسجد نیز به موقع مقتضی به دستمان نرسید تا به استناد به آنها نکات جدیدی دریابیم.در مجموع تغییرات ناشیانه در بیشتر بخشهای مسجد،راه را برای شناخت بیشتر مسجد سخت ودشوار ساخته است.
ویژگی معماری :مسجد جامع علیا یکی از بناهای ماندگار وباارزش احمدآباداردکان است که از نظر سبک معماری در شهرستان اردکان منحصر به فرد می باشد.بنای فوق طرح خود را از طرح مسجد جامع قدیم احمدآباد الگو گرفته ولی آن بنا در دهه هفتاد تخریب گشته است.مسجد علیا با توجه به اینکه روزگاری در دل بافت قدیم احمدآباد قرار داشته از فضای کمی بهره برده است،بنابراین محقر اما کاملاً از معماری بومی وکویری بهره مند مي باشد. عمده مصالح به کار رفته در مسجد:خشت،گل،گچ وآجر واندود کاه گل می باشد.ورودی مسجد هشتی هشت ضلعی زیبایی تعبیه کرده اند که هرضلع آن یک متر وپانرده سانتی متر(15/1)می باشد.جداره هشتی آجرهای سنتی ونصف آن با گچ اندود کرده بودند ولی دخل وتصرف ناشیانه زیبای آن را کاسته است.از میان هشت ضلعی هشتی،یکی به غرفه زنانه وپشت بام منتهی می گرددودیگری به داخل مسجد.مسجد نیز برروی چهلر ستون به ابعاد(77در77س.م)استوار ایستاده،فاصله بین ستونها ی غربی وشرقی (75/2س.م)وفاصله ستونهای میانی3متر ونیم(5/3)می باشداين بنا د ارای(9)سقف طاسکی شکل است اما سقفهای میانی که در مقابل محراب قرار گرفه اند با گچ بری به سبک یزدی بندي زینت خاصی به مجموعه داده است.محراب مسجد،ساده به ابعاد(460در70/2)آفريده اند.در محراب پنجره ای تعبیه کرده اند که نور خورشید را به مسجد هدایت می کند.در کناره های مسجد،9غرفه با سقف هلالی وجود دارد. برروی غرفه های هم کف،غرفه های زنانه قرار گرفته به عرض 120 سانتی متر،غرفه ها نيز به وسيله با راهرویی به عرض 50 سانتی متر به هم متصل گردیده.محقر بودن فضای غرفه های زنانه را بایددر فرهنگ عامه شهر احمدآباد جستجو نمود.اما تعبیه هوا توسط دو بادگیر یک طرفه به سبک بادگیرهای اردکانی صورت می گیرد.یکی بادگیر پنج چشمه در شمال بنا ودیگری بادگیر تک چشمه در جنوب شرقی بنا.بنای فوق در صورتی که در آن دخل وتصرف ناشیانه ننمایندواصالت آنرا حفظ نمایند می تواند معرف خوبی برای شهر احمدآباد باشد ونظر پژوهشگران وگردشگران را به خود جلب نماید.