اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اردکان برگزار نمود
اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری انجمنهای فرهنگی وهنری و جمع کثیری از هنرمندان رشته های مختلف ،بزم شبانه هنرمندان را برگزار نمود .
این نشست که بمنظور معرفی هنرمندان فعال و برتر شهرستان وهمچنین معرفی برنامه وعملکرد انجمنهای فرهنگی هنری برگزار گردید با استقبال بی شائبه عموم شهروندان و بویژه هنرمندان وهنر دوستان اردکانی روبرو شد .
نمایش فیلم بابا آب داد به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری به خاطر راهیابی این فیلم به جشنواره بین المللی هامبورگ یکی از برنامه های این نشست بود .
اجرای موسیقی سنتی از گروه موسیقی خنیاو باربد ،قرائت شعروتجلیل از آقای صفر علی شفایی بعنوان معلم نمونه کشوری و خانم مریم محیطی به عنوان معلم فعال ونمونه شهرستان در رشته هنرهای تجسمی از دیگر برنامه های این بزم شبانه بود.