نشست تحلیل و نقد ادبی کتاب "مرا با خودت ببر"

نشست تحلیل و نقد ادبی کتاب "مرا با خودت ببر" با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان، مظفر سالاری نویسنده کتاب و برخی از اهالی قلم در محل سالن شهید حنیف فرمانداری برگزار شد.