رییس شورای بهداشت شهرستان اردکان اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی "صبح دیروز در جلسه شورای بهداشت شهرستان اردکان با اعلام این خبر گفت :در راستای منع استعمال دخانیات و در ادامه اقدامات قبلی برای حذف قلیان در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و رستورانهای بین راهی با هدف تامین سلامت فردی و اجتماعی در این مرحله با تصویب شورای بهداشت ممنوعیت استفاده از قلیان در پارکها و اماکن عمومی در دستور کار قرار خواهد گرفت .
رییس شورای بهداشت و فرماندار شهرستان از شهرداریها خواست تا با اطلاع رسانی شهری مناسب و نصب تابلوهای هشدار دهنده در پارکها و اماکن عمومی در این خصوص آگاهی بخشی نماید و اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی نیز با همکاری مرکز بهداشت با افراد متخلف برخورد قانونی بعمل آورد .
در ادامه این جلسه رییس شبکه بهداشت کنترل بیمارهایی که از طریق آب و غذا منتقل می شوندرا بعنوان یکی از دستور کارهای مهم نشست حاضر عنوان نمود و گفت :برای تحقق این مهم بصورت کامل نیاز به یک همکاری گسترده بین بخشی داریم .
"دکتر پور هاشمی" بخشی ازوظایف و اقدامات مراکز بهداشت شهری و خانه بهداشت های روستایی را در خصوص نظارت بر سلامت آب و مواد غذایی متذکر گردید و افزود :اندازه گیری میزان سختی آب و انجام آزمایشات میکروبی بصورت روزانه در چند نوبت توسط پایگاه های نمونه برداری سنجش سلامت صورت می گیرد .وی در زمینه ساماندهی وضعیت آب انبارها با اشاره به مصوبات جلسه قبلی گفت :مسئولیت عمران وحفظ ساختمان آب انبارها برعهده میراث فرهنگی گذاشته شده است؛ اداره آبفا مسئولیت تامین آب آشامیدنی سالم برای آب انبارها را برعهده گرفته ،نظافت و حصار کشی این اماکن بر عهده شهرداریهاست و نظارت بر سلامت آب نیز توسط مراکز بهداشت در شهر وخانه بهداشت در روستاها انجام می شود .
"اعلایی "رییس مرکز بهداشت اردکان نیز در زمینه منع استفاده از سفیده تخم مرغ معمولی در صنعت حلوا ارده شهرستان و استفاده از سفیده تخم مرغ پاستوریزه توضیحاتی ارائه داد و گفت :مراکز تولید حلوار ارده موظفند برای تامین سلامت این ماده غذایی سفیده تخم مرغ پاستوریزه را جایگزین تخم مرغ معمولی نمایند .
در خاتمه این جلسه نیز "دکتر مجاهدی "روانپزشک مدعو از مرکز استان راهکارهایی را در خصوص پیشگیری از معظل اعتیاد در اجتماع عنوان نمود .
وی پیشگیری از اعتیاد را نیازمند یک کار فرا بخشی منسجم دانست که همه افراد جامعه بایستی خود را در مقابل آن مسئول بدانند .
مجاهدی روند حرکت جامعه به سمت پیشگیری از اعتیاد را در 15سال اخیررو به پیشرفت ارزیابی نمود ولی ادامه این مسیر به همین منوال را در مقابل شیوع روز افزون انواع مواد مخدر صنعتی وقرصهای روانگردان کند و بطئی دانست و گفت :پیشگیری یک فرآیند بلند مدت است که نخستین مرحله آن از خانواده و نوع تربیت افراد شروع می شود در ادامه آموزش و پرورش نقش بزرگی دراین مقوله ایفا می کند و سایر مراکز اجتماعی نظیر دانشگاه ها نیز بایستی دراین راستا متعهدانه و مسئولانه عمل نمایند .
وی از افسردگی بعنوان مهمترین عامل گرایش به مواد مخدر نام برد واستان یزد را بدلیل شرایط ویژه اقلیمی از این حیث مساعد دانست و گفت :همین مسئله ضرورت کار بیشتر در زمینه پیشگیری از معظل اعتیاد را در استان مشخص می نماید .