بمناسبت هفته سلامت و ایجاد آمادگی اعضای ستاد حوادث شهرستان
ساعت20/15روز دوشنبه مورخ24/1/88با دستورفرماندار رییس ستاد حوادث شهرستان مبنی بر وقوع زلزله به بزرگی 4/5ریشتر کلیه اعضای ستاد حوادث طی تماس تلفنی وبدون آگاهی قبلی به اتاق بحران فرماندار ی فرا خوانده شدند .
در مرحله نخست مانور امداد ونجات ستاد حوادث با هدف کنترل ودرج سرعت عملیات بمنظور تشخیص میزان آمادگی افراد زمان تماس وزمان ورود اعضا به اتاق بحران ثبت گردید .در مرحله بعد جلسه ستاد حوادث شهرستان با دستور کار وقوع زلزله و راه های کاهش تلفات آغاز گردید . در این جلسه فرماندار اردکان ضمن تشکر از حضور به موقع اعضا ستاد در محل اتاق بحران فرمانداری خاطر نشان کرد که هرچه میزان آمادگی و جدیت افراد در این مانورها بیشتر باشد در هنگام وقوع بلایای طبیعی راه های مقابله و کاهش تلفات آسان تر خواهد بود .
در ادامه فرماندار اردکان از کلیه دستگاه های اجرایی خواست تا اکیپهای عملیاتی خود را سریعا جهت انجام خدمات به سطح شهر اعزام نمایند .
در این مانوار نیرو های هلال احمر وشبکه بهداشت نسبت به اطفا حریق و انتقال مصدومین فرضی به بیمارستان اقدام نمودند .

در پایان پس از حضور اعضا در محل استقرار سایت امداد ونجات در محل پارک جنگلی عملکرد کلیه اکیپها مورد ارزیابی کارشناسان ستاد حوادث استان قرار گرفتند.