ویدئو
صندوق‌های اخذ رأی در اردکان طی چه مراحلی، با نظارت چه کسانی و چگونه به شعب رسید تا هم‌زمان در ساعت مقرر رأی‌گیری را در سراسر شهرستان آغاز کنند؟
 


تنزيل فیلم