ببینید:

در این ویدئو خواهید دید که: صندوق‌های اخذ رأی اردکان طی چه مراحلی، با نظارت چه کسانی و چگونه به شعب رسید تا هم‌زمان در ساعت مقرر رأی‌گیری را آغاز کنند؟

 

دریافت کنید

 تنزيل فیلم