پیام فرماندار اردکان بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان
رمضان  ماه بهار قرآن،موسم کمال و بالندگی و فرصت ناب بندگی ست .
 
لحظه های لبریز از دعا و نیایش این ماه زنگار گناه و معصیت از دل می زداید و ابواب رحمت خدا را به روی بندگان حق جویش می گشاید .
 
خداوند عالم در این ماه خروار معنویات را در اختیار انسان می گذارد تا مشتی از آن برگیرد و اندرون خالی از طعام را به نور معرفت روشن سازد .پنجره روزه را به رویش وامی کند تا لطف و مهربانی و ایمان رادر قلب خود جای دهد و بقیه را هرچه هست بیرون بریزد .
 
در این ماه عزیز سحاب سینه بندگان از صاعقه لطف پروردگار بارور می شود و باران عشق برشوره زار سینه ها فرو مبارد .
پس آمدنش را به انتظار می نشینیم تا برایمان از عبادت ارمغان آورد و شجره معرفت را در قلبهایمان بکارد .
 
در آستانه ماه بهار قرآن ،کمال بندگی را برای شهروندان عزیز اردکانی آرزو نموده و فرج آقا امام زمان (عج)را از درگاه حضرتش طلب می نمایم .