دیدار سرپرست مدیریت شعب پست بانک استان با سرپرست فرمانداری اردکان

"خوانین‌زاده" سرپرست مدیریت شعب پست بانک استان با حضور در فرمانداری اردکان با "سبزواری" سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان دیدار و در خصوص نحوه تعامل بین بانک و شهرستان گفت‌و‌گو کرد.