توسط مهندس روستایی انجام شد

 

مهندس روستایی فرماندار خدوم و دلسوز اردکان طی مکاتبه ای با ادارات و ارگانهای شهرستان در آخرین روز کاری خود چنین نوشت :

پروردگار متعال را شاکرم که در سایه الطاف ربوبی اش و در پناه عنایات اهل بیت (ع)بار مسئولیت خدمتگزتری به مردم خوب و با محبت شهرستان اردکان را در مسیر مقصود تا گذرگاه وسع و وجدان رسانیده و اینک با طی دو دوره خدمت در این مسئولیت خطیر در آستانه بازنشستگی ،ضمن سپاس بیکران به درگاه خدا از حصول این توفیق ،همراهی و همگامی کلیه مدیران ادارات شهرستان را در حیطه وظیفه شان تقدیر نموده و بدلیل هر گونه کاستی یا نقصان احتمالی که در این مدت از سوی بنده صورت گرفته طلب حلالیت و اعتذار می نمایم .

به امید سر بلندی روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و موفقیت کلیه خدمتگزاران در این عرصه .

عباسعلی روستایی خدمتگزار مردم اردکان