با حضور دکتر پورهاشمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان ، مهندس اعلایی سرپرست مرکز بهداشت ، رضا شاکر مدیر بیمارستان ضیایی،خانم پورحسینی کارشناس مسئول اتاق زایمان و خانم اسلامی کارشناس مسئول مادران مرکز بهداشت،جلسه هماهنگی اجرای طرح زایمان فیزیولوژیک درمحل دفتر رئیس بیمارستان تشکیل شد . در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:
دورۀ آموزشی مربوطه در مراکز بهداشتی ـ درمانی برای حداکثر 8 نفر از زنان باردار واجد شرایط در هفتۀ 20 حاملگی از تیر ماه آغاز شده و طی 8 جلسه این افراد با یک نفر همراه تحت آموزش تئوری و تمرینات بدنی قرار بگیرند . لازم به ذکر است هدف از این طرح ارتقاء سلامت مادر و جنین و کاهش میزان سزارین و مداخلات زایمان طبیعی بوده که درحال حاضر در استان یزد این طرح در دو شهر اردکان و یزد به صورت پایلوت انجام می گیرد
 
برگزاری جلسات آموزشی اجرای طرح زایمان فیزیولوژیک


جلسات آموزشی در خصوص اجرای طرح زایمان فیزیولوژیک  جهت پرسنل بهداشتی ـ درمانی کلینیک ها ی بهداشت خانواده ودرتاریخ31/3/88 برای بهورزان برگزار شد . در این جلسات سرکارخانم پورحسینی در موردنحوه اجرای این طرح و انجام زایمان بدون مداخلات پزشکی صحبت و انجام این مهم را منوط به همکاری کلیه پرسنل و حمایت همه جانبه از سوی آنها دانست