از سوی مدير كل پست استان و فرماندار اردكان انجام شد

     به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،صبح امروز مدير كل پست استان با فرماندار اردكان در محل دفتر كار وي ديدار نمود .
"عطار زاده "ضمن تقدير از زحمات بي شائبه "ابومحمدي "رييس جديد پست اردكان افزود :با همت مضاعف و فعاليت خوب

     مديريت جديد رتبه ارزيابي عملكرد اداره پست اردكان در سه ماهه گذشته با چند پله صعود روبه رو بوده است .

     مدير كل پست استان با ارائه نكاتي در خصوص فعاليت اداره پست شهرستان اردكان به وضعيت ساختمان مستهلك شده اين اداره در اردكان اشاره نمود و خواستار اختصاص بودجه و مساعدت فرماندار جهت تخريب و تاسيس ساختمان جديد شد .

     وي به اهميت عملكرد دفاتر آي سي تي روستايي بعنوان بادجه هاي پيشخوان دولت در مناطق كمتر توسعه يافته اشاره كرد وخاطر نشان كرد در آينده شاهد فعاليت بيشتر اين دفاتر در روستاهاي اردكان در بخش پست باشيم .

     گفتني است در اين جلسه فرماندار اردكان با ابراز خرسندي از عملكرد رييس جديد اين اداره در اردكان در خصوص موارد مطرح شده از سوي مديركل پست استان قول مساعد داد .