نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد
محمدر ضا تابش نماینده مردم اردکان و نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت :با وجود درخواست رییس جمهور مبنی بر حذف اثر هدفمند سازی یارانه ها در لایحه بودجه احتمال دارد این لایحه با لحاظ کردن طرح هدفمند سازی یارانه ها به تصویب برسد .
وی اظهار داشت :در حال حاضر لایحه هدفمند کردن یارانه ها مانند گذشته روال طبیعی خود را طی می کند .
تابش با اشاره به نامه رییس جمهور به مجلس گفت :دولت در نامه خود تنها اثری را که لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر بودجه داشته را حذف کرده است زیرا احتمال دارد این لایحه به نتیجه نرسد .
وی افزود با مذاکراتی که با دولت و وزارت امور اقتصادی ودارایی انجام شده است تصمیم گیری در خصوص هدفمند سازی یارانه ها در بخش افزایش قیمت حامل های انرژی و سیاست های تبعیضی ،به کمیسیون تلفیق گزارش شده است .
وی با اشاره به رد این تصمیم در کمیسیون تلفیق اظهار کرد ،دولت تصمیم گرفت این بخش از افزایش حامل های انرژی را در لایحه بودجه حذف کند .
تابش خاطر نشان کرد :لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم مهمی بود که دولت گرفت و کمیسیون ویژه نیز زمان زیادی را در این باره صرف کرد و به امید خدا کار خود را ادامه خواهد داد .
وی با اشاره به اینکه پرداخت نقدی یارانه ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی منتفی نیست اظهار داشت :بر اساس آخرین تصمیمات این کمیسیون در آمد 40هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه ها به 20 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده که مقرر شد 50درصد از این مبلغ یعنی 10 هزار میلیارد تومان باز توزیع نقدی شود و مابقی نیز در اختیار دولت قرار گیرد تا در مواردی که خود صلاح می داند مصرف کند.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد :با اجرای طرح تحول اقتصادی نباید شوک های زیادی به جامعه وارد شود ومشکلاتی را برای مردم به همراه داشته باشد .وی افزود هر زمانی که لایحه هدفمند سازی یارانه ها به تصویب رسید و این لایحه اثری بر بودجه داشت دولت می تواند با یک متمم تغیرات آن را اعمال نماید