به ریاست فرماندار اردکان

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان اردکان به ریاست فرماندار اردکان تشکیل جلسه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی فرمانداری اردکان؛ اولین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست حسین سبزواری فرماندار اردکان با حضور اعضاء در سالن شهید حنیف فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید شرکت های تولیدی در شهرستان اردکان بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.